Motosport

Zdenko Šantić uproštava Grobnik

 


Ni namješteni ugovor nisu ispoštovali

Krajnji rok početka izgradnje Automotodroma Grobnik, prema ugovoru o zakupu iz 2011., na koji se obavezao najmoprimac MK Kvarner Opčini Čavle kao vlasniku objekta, isteklo je 6.rujna 2013. godine, a da se nije počelo s radovima. Predsjednik vijeća Opčine Čavle Marko Sobotinčić nezadovoljan je time ali i lošim rukovođenjem piste sadašnjih najmoprimaca, te traži da se Općina aktivnije uključi u upravljanje kako bi ostvarila veću dobit od svog objekta pa prelaže novi natječaj, sada konačno međunarodni i nenamješten, u roku od najviše 6. mjeseci.

2

Čekali smo 06. rujan kako bi proslavili početak gradnje i konačne obnove naše jedine piste, koju je vlasnik Općina Čavle obvezala koncesionara tvrtku Automotodrom Grobnik d.o.o., u vlasništvu udruge građana MK Kvarner, prema ugovoru o prijenosu prava građenja i koncesiji iz 2011., no to se nije dogodilo. Došli smo na Motohappening i vidjeli da je sve po starom. Ništa nije započeto.

Nada da će se započeti s radovima prema građevinskoj dozvoli ugovorenog datuma propale su u vodu kao i naša želja da sljedeću sezonu vozimo na normalnom i novom asfaltu koji će biti sigurniji za vozače. Već godinama MK Kvarner i Automotodrom Grobnik obećavaju da će se početi s gradnjom na motodromu ali sada je jasno da je to samo mazanje očiju. Prije više od desetljeća je stari direktor Igor Eškinja najavljivao gradnju preko svojih veza u FIM-i, prije njega je Ivica Čatoš najavljivao gradnju hotela i golf terena kraj piste preko njegovih veza, da bi nas sadašnji direktor Zdenko Šantić ponovno posljednjih godina uvjeravao da navodno kreće gradnja preko njegovih veza. U tom čekanju je i građevinska dozvola iz 2009. navodno prestala biti pravovaljana.


Investitori godinama zaobilaze Grobnik a odbija ih nemogućnost upravljanja svojim investicijama jer pravo građenja ima MK Kvarner, a njihova tvrtka osnovana za upravljanje motodromom priznaje da novaca za investicije nema. I tako se sve vrti u krug a pista propada iz dana u dan. Automobilisti su već odavno otpisali Grobnik radi asfalta, te se za njihova natjecanja ne može homologirati pista, a motociklisti mogu doći samo ako imaju Dunlop ili Pirelli, s obzirom da samo te gume mogu podrijeti uništeni Grobnički asfalt.

I dok vozači i korisnici Grobnika vape samo za novim asfaltom, rukovodećima tvrtke Automotodrom Grobnik je stalo po svemu sudeći samo do izgradnje novih nekretnina na koje se mogu upisati u zemljišne knjige, odnosno upravne zgrade i boxova, jer su dobili u zakup baš pravo građenja. Obnova asfalta za njih je bacanje novaca na koje se ne mogu upisati u zemljišne knjige, pa za to traže treće investitore. U biti kada bi i došao strani ili domaći investitor na Grobnik, on bi htio preuzeti upravljanje pistom a to MK Kvarner nikako ne odgovara. Ovakvim statusom MK Kvarner preko svoje tvrtke Automotodrom Grobnik d.o.o. ubire svakodnevno novac od najma dok staza sasvim ne propadne, pa dokle ide ide. Ionako oni nisu ni izgradili Grobnik, već država i vojska našim novcem, poreznih obveznika. A za ono i malo što tvrde da su izgradili, nisu uložili svoj novac, već napravili novcem iz poslovanja koje im je omogučila Opčina Čavle.

Na pitanje zašto sadašnji najmoprimci ne bi prvo presvukli novi asfalt i time vratili stare klijente, te tek onda započeli gradnju objekata koji će biti potreban tim korisnicima, nismo mogli dobiti odgovor već godinama.

Kako dalje?
Loptica je bačena na Opčinu Čavle, da li će sada raskinuti međusobni ugovor jer Članak 10. ugovora o prijenosu pravu građenja sa Opčine Čavle na MK Kvarner iz 2011. kaže: "Stjecatelj prava građenja se na predmetnim nekretninama obvezuje do 06. rujna 2013. godine izgraditi, odnosno minimalno u pretežno građevinskim radovima a sve sukladno građevinskoj dozvoli od 30. ožujka 2009. godine: servisne građevine sa boksovima i upravom, izgradnju tribina visine P + 2, parkiralište na k.č.br. 5045, k.o. Podhum te izvršiti nadogradnju medicinskog centra".

Kako po svemu sudeći MK Kvarner nije započeo gradnju građevina i tribina, Predsjednik vjeća Opčine Čavle Marko Sobotinčić želi raspisati novi javni natječaj za Automotodrom Grobnik koji bi ovaj puta bio međunarodni i bez famozne klauzule da se samo MK Kvarner koji nema novaca može javiti na natječaj. Tvrdi da će natječaj raspisati za najkasnije 6 mjeseci, a unutar 3 mjeseca objaviti javni poziv za iskazivanje interesa svih zainteresiranih investitora za investicije na Grobniku.

3
Kompletan Grobnik za 17.000 kn mjesečno
Prisjetimo se, Opčina Čavle je iznajmila tvrtci Automotodrom Grobnik d.o.o. pistu za 17.000 kn mjesečno preko dva vezana ugovora. Najam većeg dijela zemljišta od 180.000 m2 sa izgrađenim objekima (koje je Opčina dobila od države) prema ugovoru iz 2011. dala je (odnosno prepustila) za iznos od 37.000 kn godišnje, plus manji dio zemljišta u svom vlasništvu od 50.000 m2 sa objektima prema ugovoru iz 2002. za 14.000 kn mjesečno. Dakle, kompletnu pistu sa izgrađenim objektima tvrtka Automotodrom Grobnik d.o.o. zbrojeno dobije za 17.000 mjesečno, a orgnizatori njima plaćaju podnajam za samo jedan dan između 50.000 i 80.000 kn sa obaveznim službama koje im uvjetuju.
I sa tom računicom direktor Zdenko Šantić tvrdi da se jedva pokrivaju i da ne mogu spustiti cijenu organizatorima unatoč tome što su sve već napustili

Sastanak Čavle - Automotodrom d.o.o.
Viječnici Opčine Čavle posjetili su 30.07. motodrom da vide da li se počelo s gradnjom i da se uvjere da li se ostvaruju planovi koje je Automotodrom Grobnik d.o.o. dao na početku godine Općini Čavle.
No već je na početku sastanka direktor Zdenko Šantić viječnicima Općine Čavle rekao da oni nisu vlasnici tvrtke Automotodrom Grobnik d.o.o. i da on nije dužan davati bilo kakva izvješća o poslovanju, iako to u ugovoru o zakupu jasno stoji.

Time je Šantić jasno dao do znanja da je dobivenim ugovorom, u najmanju ruku dvojbenim, on vlasnik piste i da Općine Čavle više nemaju ništa s time. Nama je pak u otvorenom razgovoru rekao da oni ne mogu njemu dati pistu, pa je poslije uzeti, jer kako kaže, nisu djeca.

Gospodin Ivica Čatoš, direktor MK Kvarner koji je vlasnik tvrtke Automotodrom Grobnik d.o.o. pokušao je smiriti strasti i rekao kako su u završnoj fazi mnogi projekti od koji je jedan završetak postojeće zgrade kroz uređenje fasade preko pristupnih fondova EU projekat vrijedan 500.000 Eura.

Svi ti odgovori nisu zadovoljili viječnike Opčine Čavle Marka Sobotinčića i Kristijana Tomiša pa je dogovoren idući sastanak na mnoge otvorene teme.


Nelojalna konkurencija
Kako je Automotodrom Grobnik d.o.o. svojim podorganizatorima nelojalna konkurencija: kada tvrtka Automotodrom Grobnik d.o.o. organizira vožnju po pisti, korisnici plaćaju cjelodnevnu vožnju 350 kn, dok istovremeno kada daju organizatorima pistu u podnajam onda im "nabiju" ukupnu cijenu tako da oni ne mogu dati svojim gostima vožnju ispod 750 kn, jer pista između ostalog ima i propusnu moć. Osim toga dan prije i dan poslije tog podnajma, Automotodrom Grobnik d.o.o. organizira samostalno svoje vožnje besramno za konkurentnih 350 kn. Time oni rade nelojalnu konkurenciju svojim organizatorima, pa organizatori mahom odustaju od organizacije daljnjih događanja na Grobniku.


Zašto direktor Zdenko Šantić ne bi napravio kalkulaciju takvu da i vanjski organizanizatori mogu primijeniti svoju cijenu gostima od 350 kn za dnevnu vožnju, ili čak manje od tog iznosa jer ti zakupci zakupe cijelu pistu u paketu i dovedu goste koje oni ne bi mogli. I zašto ne bi s tom kalkulacijom predložili razumniju cijenu organizatorima.

Ipak, samo sa određenim talijanskim organizatorima Automotodrom Grobnik d.o.o. želi dogovoriti suradnju na postotak 50:50 ili 30:70 od zarade ovisno o danu, tako da ti povlašteni nemaju nikakav rizik od gubitaka uloženog novca uslijed nedolaska klijenata zbog kiše i jakog vjetra koji je ponekad neminovan. No takav tretman nemaju svi i to se dogovara "iza zatvorenih vrata".

Stalni i ozbiljniji organizatori moraju uplatiti akontaciju na početku godine za rezervaciju termina održavanja, iako je priredba tek primjerice u rujnu i kada se ne zna niti izdaleka kakva će prognoza biti. Time organizatori često idu u minus i više se ne vraćaju, a direktor Zdenko Šantić nema sluha za to.

To su napravili i s Motohappeningom. Direktor Zdenko Šantić je organizatorima u lice rekao da neće spustiti cijenu niti postotak jer je po njegovom 25.05. za vrijeme 43. Motohappeninga bilo lijepo vrijeme i jako puno ljudi te da je on to osobno vidio, bez obzira na istinu što je taj dan na Učki i Delnicama padao snijeg, a cijeli vikend padala kiša u cijeloj Hrvatskoj.
Time je samo potvrdio naše mišljenje kako je kao posljednji direktor Automotodroma upravo on najveći krivac za bijeg stalnih organizatora sa Grobnika jer od kako je došao isčezli su stari organizatori prijašnjih godina.

4

fbmp ytmp imp